"

Ženy a muži, neuropatolog Koukolík přiblíží rozdíly mezi pohlavím

11. 01. 2021 , akce již proběhla Sdílej na SrdceMoravy

Ženy jsou z Venuše a muži z Marsu, říká se, když dochází k nedorozuměním mezi pohlavími. Proč nám to spolu nejde? Co máme udělat, abychom spolu vycházeli co nejlépe? To jsou časté otázky žen i mužů. Příčin je řada a mnohým se lze vyhnout předem. Blíže je přiblíží ve středu 13. ledna online přednáška předního neuropatologa a spisovatele Františka Koukolíka. Proč vlastně existují dvě pohlaví a jak se vyvinula? Největším a nejvýkonnějším sexuálním orgánem je mozek a diferencované ženské a mužské mozky se odlišují evolučně, tedy geneticky. Rozdíly mezi ženskými a mužskými mozky se projevují jak ve stavbě, tak ve funkci. Současně genderové rozdíly jsou kulturně podmíněné rozdíly. Jak se tedy neurobiologické a genderové rozdíly projevují ve vývojových fázích života, paměti, citovém životě, empatii, v sexuálním a sociálním chování? Zjistit můžete již brzy! 

Dnes se dost hovoří o genderových rozdílech a o potřebě rovnosti. Diskuze je většinou emotivní a často se v ní objevují různé stereotypní argumenty. Jak to tedy je – vychází společenské a kulturní rozdíly z biologických rozdílů anebo ne?

František Koukolík: Ženy a muži jsou dvě větve jednoho vývojového kmene. Pojem sex vystihuje biologické/chromosomální rozdíly, pojem gender vystihuje sociokulturní rozdíly. Sex je ve všech kulturách stejný, gender odlišný.

Jaké jsou rozdíly mezi ženským a mužským mozkem, anebo v jakých funkcích se liší?

František Koukolík: Z velkých souborů mužských a ženských mozků plynou nevelké, ale zřejmé statistické rozdíly v řadě měřených veličin. Jsou to však statistické rozdíly, takže „vyhraněně mužský“ mozek se může v jednotlivém případě objevit v ženském těle a naopak.

Kdy se tyto rozdíly začínají formovat?

František Koukolík: Rozdíly se formují před narozením, prohlubují se v průběhu dospívání.

Jsou mužské a ženské mozky nadesignované tak, aby se doplňovaly?

František Koukolík: Záleží na tom, jak lidé chápou pojem doplňování. Kromě rozdílu sexu je klíčový styl vazby matka-dítě v raném dětství jedince a pak sociokulturní genderový vývoj.

Na co se zaměříte ve své přednášce?

František Koukolík: Na otázku, proč existují právě dvě pohlaví, na neurobiologické a genderové rozdíly, na styl vazby, povahu lásky a sexuality, pytlačení ve vztazích a na otázku, proč nám to spolu nejde.

MUDr. František Koukolík, DrSc

je známý český neuropatolog, publicista, autor knížek Mocenská posedlost, Vzpoura deprivantů a mnoha dalších, který se posledních 40 let zabývá vztahem mozku a chování. Vydal větší počet knih pro veřejnost. Jeho činnost byla oceněna řadou vyznamenání, kromě jiného také pojmenováním planetky 1197 RK „Koukolík“.


Jinde na SrdceMoravy