"

Psychopat je také člověk?

13. 07. 2020 , aktualizace: 18. 07. 2020 Sdílej na SrdceMoravy

Jsou bezcitní, sebestřední, manipulativní. Psychopati žijí mezi námi a často o tom ani nevíme. Jak se dá takový psychopat poznat? A co vlastně tento pojem znamená? Jak tito lidé ovlivňují naše životy a dá se s nimi spolužít či pracovat? Umí současná medicína léčit psychopaty a jací jsou ti, jenž diagnóza přivedla k porušení zákona? Pro velký zájem přidáváme ještě jednu přednášku psychologa Radka Pěkného, na které získáte systematický přehled problematiky psychopatie v korporátní oblasti i v oblasti osobních vztahů. Hovořit bude také o manipulativní formě komunikace, ale povíme si i cenné příklady z praxe. 


Radek Pěkný bude vyprávět o:

  • ujasnění používané terminologie
  • podstatě psychopatie (absence strachu) a jejím vzniku
  • o tom, či se psychopatem člověk rodí nebo stává
  • charakteristikách psychopatické osobnosti (disociální porucha osobnosti)
  • tom, jak komunikovat s psychopatem a jak se bránit


Po přednášce je připravená diskuse.


PhDr. Radek Pěkný

je klinický psycholog zabývající se psychodiagnostikou, psychologickým poradenstvím a individuální psychoterapií pro dospělé. Ve své praxi se věnuje problematice depresivních, úzkostných i psychotických poruch, krizové intervenci a stress managementu. Přestože je absolventem výcviku v psychodynamicky a hlubinně orientované psychoterapii, je v psychoterapeutickém procesu zastáncem tzv. integrativního přístupu (používání poznatků z různých psychoterapeutických směrů). Vystudoval psychologii na FF UK a absolvoval vícero odborných kurzů.


Jinde na SrdceMoravy